Tarjolla näkemystä ja projektien hallintaa

Suunnittelutoimisto Innollinen tarjoaa asiakkailleen laajan näkemyksen mielikuvien hallintaan.

Palvelupolun kaikki kontaktipisteet tarjoavat visuaalisen kokemuksen ja muovaavat asiakkaan mielikuvaa yrityksestä. Yrityksen tarjoama, luottamusta herättävä kokonaiskuva on merkittävä aineeton pääoma, liiketaloudellinen voimavara ja vahva kilpailutekijä. Visuaalista kokonaiskuvaa tuleee kehittää, ohjata ja kontrolloida.

Suunnittelutoimisto Innollinen ymmärtää visuaalisen kokonaissuunnittelun kaupallisen merkityksen. Projektit aloitetaan yhteisellä alkukartoituksella, jonka jälkeen luodaan tarvittava ammattilaisten verkosto asiakkaan kontakteista tai hyödynnetään Innollisen verkostoa.

”Olen saanut asiakkailta positiivista palautetta Innollisen kustannustehokkaasta ja helposti lähestyttävästä tavasta toimia. Voin olla osa asiakasyrityksen kehitystiimiä tai toimeksiannosta riippuen voin koostaa laajasta ja ammattitaitoisesta verkostosta tarvittavat osaajat. Muotoilu, laajasti ajateltuna, on pääosassa arkeani sekä asiakkaideni tarpeita. Hyödynnän myös 15 vuoden aikana omaksumaani näkemystä ja kokemusta toteuttamalla mediatuotantojen visuaalisia maailmoja.”

Ideoita riittää, mitä saisi olla?

Miia Liesegang, mielikuvamuotoilija

 

 

 

 

© Suunnittelutoimisto Innollinen
Innollinen facebookissa